Faktura VAT marża najczęściej jest wystawiana przez sprzedawców aut używanych sprowadzonych z zagranicy. Zakup na podstawie takiego dokumentu sprowadza dodatkowe skutki podatkowe dla leasingobiorcy. W tej metodzie rozliczenia podstawą opodatkowania jest marża, czyli różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia samochodu.

Rynek leasingowy w Europie tylko w pierwszej połowie 2017 roku osiągnął poziom 164,3 mld euro. Wartość umów leasingu pojazdów wzrosła o 9,8%, natomiast finansowanie maszyn i urządzeń zwiększyło się o 12%, a nieruchomości – o 12,3%. Struktura aktywów sfinansowanych na polskim rynku jest bardzo zbliżona do europejskiego leasingu – 70% stanowią inwestycje w pojazdy, a 27% to maszyny i urządzenia. Wartość nowych umów w samej tylko I połowie 2017 roku wynosiła 31,8 mld zł, co oznacza wzrost o 11,6% (źródło: http://www.poradnikbiznesu.info/faktoring-i-leasing/ozywienie-europejskiego-rynku-leasingu)

Faktura VAT marża – kiedy korzystna przy leasingu?

Czym jest faktura VAT marża?

Faktura VAT marża to szczególny dokument ze względu na procedurę naliczania podatku. Marża w podatku VAT to różnica między kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca, a ceną nabycia pomniejszoną o kwotę podatku. W takim przypadku sprzedawca nalicza i odprowadza podatek VAT. Na fakturze nie jest wyszczególniona stawka i kwota tego podatku, w związku z czym nabywca nie ma możliwości odliczenia VAT-u. Dokument taki często jest wystawiany w komisach, a czasami również w salonach samochodowych, jeżeli prowadzą one sprzedaż aut używanych.

 

Leasing operacyjny a finansowy

Faktura VAT marża może być wykorzystana w leasingu. Najczęściej w takim przypadku jest stosowany leasing finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego leasingobiorca może całą wysokość raty, czyli część odsetkową oraz kapitałową, wliczyć w koszty działalności. Skutkuje to obniżeniem podstawy opodatkowania. Odpisy amortyzacyjne od przedmiotu leasingu dokonuje leasingodawca. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca może, chociaż nie musi, dokonać wykupu leasingowanego środka trwałego. W leasingu operacyjnym podatek VAT jest płacony co miesiąc, ponieważ dolicza się go do każdej raty. Dodatkowo w tym przypadku duże znaczenie ma także czas trwania umowy – musi on wynosić minimum 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu.

 

W leasingu finansowym przedsiębiorca może zaliczyć w koszty działalności tylko niewielką część raty miesięcznej, czyli część odsetkową. Jednak w tym przypadku przedsiębiorca może zwiększyć koszty dzięki odpisom amortyzacyjnym, ponieważ to on amortyzuje leasingowany środek trwały. Umowa leasingu finansowego nie ma ograniczeń czasowych, a do tego zawsze zakłada, że wraz z końcem jej trwania to leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu. Inaczej jest także rozliczany podatek VAT – nabywca musi go zapłacić jednorazowo wraz z pierwszą ratą.

 

Faktura VAT marża a leasing

Podczas zawierania umowy leasingu dochodzi do dwóch następujących po sobie transakcji. Pierwszą z nich zawiera dostawca środka trwałego (np. pojazdu) z leasingodawcą, druga dotyczy leasingodawcy i leasingobiorcy. Leasing operacyjny jest świadczeniem usług. Jego wybór spowoduje, że między stronami umowy dojdzie do dostawy towaru udokumentowanego fakturą VAT marża bez wykazanego podatku VAT. Natomiast porozumienie między leasingodawcą i leasingobiorcą jest zawierane na podstawie zasad ogólnych, czyli jest wystawiana faktura VAT na poszczególne raty z doliczonym podatkiem VAT. To powoduje, że pomimo zakupu środka trwałego bez VAT, leasingodawca musi go doliczyć do opłat leasingowych. Gdy leasingowany przedmiot jest wykorzystywany do celów prowadzonej działalności i prywatnie, wtedy przedsiębiorca może odliczyć tylko 50% VAT.

Inaczej wygląda to przy leasingu finansowym. W rozumieniu ustawy o VAT taka transakcja jest dostawą towaru. Firma leasingowa, która zakupiła środek trwały na podstawie faktury VAT marża, ma prawo skorzystać z takich samych zasad opodatkowania podczas zawierania umowy z leasingobiorcą. W takim przypadku nie ma problemu z podatkiem VAT, ponieważ nie występuje on w żadnej z zawartych umów. Niestety, to niekorzystne dla leasingobiorcy, gdyż nie może on odliczyć tego podatku. W leasingu finansowym kosztem uzyskania przychodu jest tylko część odsetkowa raty. Dodatkowo na mocy przepisów i treści umowy leasingobiorca ma prawo amortyzowania przedmiotu leasingu. Jednak decydując się na leasing pojazdu, należy pamiętać, że dla samochodów osobowych istnieje ograniczenie amortyzacji do równowartości 20 000 euro. Nadwyżka ponad tę kwotę nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Leasing finansowy z fakturą VAT marża jest korzystny dla podatników, którzy stosują rzadziej wybierane formy opodatkowania (np. ryczałt). W takim przypadku wysokość kosztów nie wpływa na sumę płaconych podatków. Z takiej formy finansowania mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie są płatnikami VAT. Warto zatem w niektórych przypadkach stosować fakturę VAT marża.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: