Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Tradore spółka z o.o.

Definicje

Administrator – oznacza firmę Tradore spółka z o.o., z siedzibą w 25-553 Kielce, adres: Klonowa 55/3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Kielce pod numerem KRS 0000450835, wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN, numer NIP: 959-195-07-25, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w następujących domenach:

kredomoto.pl

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Informacje ogólne

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy Tradore sp z o.o. zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Informacje na temat mechanizmów wykorzystywania plików cookies

 1. Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Dla poszczególnych naszych serwisów internetowych wykorzystujemy następujące pliki cookies:
Nazwa cookies Rodzaj Cel i przechowywanie
Pliki cookies wykorzystywane przez usługę Google Analytics trwałe Analiza statystyczna serwisu pod kątem podniesienia jakości oraz zwiększenia jego popularności oraz poprawienia jego funkcjonalności. Czas przechowywania nieokreślony.
Pliki cookies wykorzystywane w celu wyświetlania reklam trwałe Wyświetlanie reklam.
Pliki cookies wykorzystywane dla funkcjonalności serwisu sesyjne Umożliwienie korzystania z funkcjonalności serwisu takich jak wypełnianie formularza kontaktowego, logowanie się do konta, wypełnianie formularza zamówienia, koszyk zakupowy, wybór języka itp.
Plik cookie _utma trwałe plik zapisywany na dysku komputera podczas pierwszych odwiedzin danej witryny. Plik zawiera unikalny numer identyfikacyjny, za pomocą którego narzędzie analityczne potrafi określić unikalnego i nowego użytkownika
Plik cookie _utmb trwałe odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedziny
Plik cookie _utmc trwałe plik cookie współpracujący z _utmb, którego zadaniem jest ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowych odwiedzin, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do istniejących odwiedzin
Plik cookie _utmz trwałe plik cookie zawierający informację na temat źródeł odwiedzin. Dzięki niemu możliwe jest policzenie m.in. odwiedzin z wyszukiwarek
PHPSESSID sesyjne sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki. Jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu
 1. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Gromadzenie danych

 1. Administratorem danych osobowych Tradore spółka z o.o., z siedzibą w 25-553 Kielce, adres: Klonowa 55/3, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Kielce pod numerem KRS 0000450835, wysokość kapitału zakładowego: 5000 PLN, numer NIP: 959-195-07-25
 2. Dane są przetwarzane w celu przedstawiania kredytów i pożyczek.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Na każdym etapie przetwarzania danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Wyrażona, poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną” oraz podanie adresu e-mail, zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 ze zm.), może być w każdej chwili odwołana. W tym celu niezbędne jest powiadomienia Tradore spółka z o.o. np. przez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@kredomoto.pl.
 7. Wyrażona, poprzez zaznaczenie pola „Wyrażam zgodą na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów do marketingu bezpośredniego” zgoda, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800), może być w każdej chwili odwołana. W tym celu niezbędne jest powiadomienia Tradore spółka z o.o. np. przez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@kredomoto.pl.

 

Zmiany

Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w obowiązującej polityce prywatności.

Informacje prawne

 1. Serwis kredomoto.pl jest stroną internetową zawierającą informacje na temat szeroko pojętego rynku finansowego a w szczególności działalności kredytowej oraz tematów pokrewnych.
  Korzystanie z serwisu kredomoto.pl podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 2. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w serwisie kredomoto.pl. znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich Tradore podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Informacje przedstawione w kredomoto.pl. pozyskiwane są z ogólnie dostępnych źródeł. Tradore dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne. Trdore zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w serwisie kredomoto.pl. Wszelkie informacje publikowane przez Tradore nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego, ubezpieczeniowego czy inwestycyjnego. Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Strona kredomoto.pl publikuje bannery i linki do innych stron i serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do stron www partnerów (podmiotów współpracujących). Tradore nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach partnerów współpracujących.
 5. Zarówno układ treści zawarty w serwisie kredomoto.pl jak i poszczególne jego części, takie jak tekst artykułów i publikacji, zdjęcia, i inne, korzystają na ogólnych zasadach
  z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 6. Zawartość serwisu  kredomoto.pl może być przez użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony kredomoto.pl.