Leasing jest bardzo popularny wśród polskich przedsiębiorców nie tylko ze względu na łatwiejszą dostępność niż kredyt, ale także ze względów podatkowych. Szczególnie korzystny może okazać się wysoki wykup przedmiotu leasingu.

Patrząc na wyniki branży leasingowej, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że ta forma zewnętrznego finansowania przeżywa w naszym kraju wielki boom. W 2017 roku leasingodawcy sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 67,8 mld zł, a rok wcześniej było to 58,6 mld zł. Ogromny rozwój branży leasingowej w Polsce najlepiej obrazuje fakt, że jeszcze w 2004 roku finansowanie leasingiem przekroczyło tylko nieco ponad 14,2 mld zł (źródło: http://www.leasing.org.pl/#). W 2018 roku zapewne zostanie ustanowiony kolejny rekord sfinansowanych inwestycji, zważywszy na fakt, że tylko I kwartale bieżącego roku zostały wzięte w leasing ruchomości i nieruchomości o łącznej wartości prawie 39 mld zł, co oznacza dynamikę na poziomie 19,7% w ujęciu rocznym (źródło: http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/branza-leasingowa-buduje-polska-gospodarke-wyniki-sektora-leasingowego-po-i-polowie-2018r). Warto dodać, że trzy czwarte klientów firm leasingowych to mikro i małe przedsiębiorstwa, które w ten sposób zdobywają finansowanie zewnętrzne i mogą optymalizować podatki. W tym ostatnim kontekście warto zwrócić uwagę na kwestię wysokiego wykupu.

Leasing z wysokim wykupem

Wiele umów leasingowych kończy się niskim, symbolicznym wykupem w wysokości 0,1% lub 1%. Jednak czasami pojawia się wysoki wykup, co w niektórych przypadkach narzucają przepisy prawa lub stosowane jest na wniosek leasingobiorcy. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce przeważnie wtedy, gdy klient chce uzyskać jak najniższe koszty początkowe i bieżące, gdy nie zamierza tak naprawdę wykupywać przedmiotu leasingu i zwróci go po zakończeniu umowy lub gdy chce uzyskać korzyści podatkowe. Z tego względu coraz więcej firm leasingowych włącza do swojej oferty umowy leasingowe właśnie z wysokim wykupem.

Jak szybko zaliczyć wysoki wykup w koszty

Niekiedy leasing z niską ratą oraz wysokim wykupem proponowany jest w pakiecie z dodatkowymi usługami jak na przykład serwisowanie samochodów lub maszyn. Jako że najczęściej w leasing brane są samochody, warto dodać, że leasing z wysokim wykupem daje użytkownikowi pojazdu dużą swobodę i wygodę, ponieważ to leasingodawca musi zadbać o utrzymanie i serwisowanie auta. Oczywiście wysoki wykup może się także sprawdzić w przypadku innych środków trwałych, nie tylko samochodów. Wróćmy teraz do kwestii podatkowych i do kosztów uzyskania przychodów.

Wysoki wykup z leasingu a koszty

Gdy przedsiębiorca dzięki leasingowi chce uzyskać także korzyści podatkowe, a zależy mu na jak najkrótszym okresie umowy, powinien uwzględnić również wysoki wykup. W przypadku samochodów to może być nawet 19% wartości auta przy 2-letniej umowie. Co jednak, gdy przedsiębiorca chce jak najszybciej zaliczyć wysoki wykup w koszty uzyskania przychodu? Nie zawsze jest to łatwe, ale nie oznacza, że nie jest możliwe. Najlepszym rozwiązaniem jest rozłożenie wysokiego wykupu na raty. Ich liczba może być bardzo różna, ale najczęściej waha się od 6 do 12 rat. Wszystko zależy tak naprawdę od polityki danej firmy leasingowej, ale zdarza się, że można wynegocjować nawet dłuższy okres niż roczny. Takie rozłożenie wykupu na raty wymaga jednak podpisania aneksu do umowy leasingowej, ale w rezultacie umożliwia wykupienie przedmiotu leasingu za symboliczną wartość (np. 1%). Potem leasingobiorca księguje takie raty identycznie jak raty leasingu. W ten sposób można zaliczyć szybko wysoki wykup do kosztów uzyskania przychodów z pominięciem amortyzacji.

Jeśli chciałbyś skorzystać z takiego rozwiązania, najlepiej skontaktuj się z doświadczonym doradcą finansowym, który pomoże znaleźć najkorzystniejszą ofertę leasingu, dostosowaną do potrzeb i specyfiki Twojej firmy.

Kiedy opłaca się leasing z wysokim wykupem – czytaj!

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: