Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca potrzebuje coraz częściej samochodu. Niektórzy właściciele firm wykorzystują w działalności swój prywatny samochód, inni kupują auto firmowe. Jednak nie każdy przedsiębiorca może zarejestrować pojazd na firmę, co prowadzi do problemu z wprowadzeniem go do środków trwałych firmy. Rejestracja auta oraz uznanie go za środek trwały ma ogromne znaczenie dla sposobu rozliczania wydatków związanych z autem.

 

W pierwszej połowie 2018 roku firmy leasingowe sfinansowały inwestycje polskich firm na kwotę 38,9 mld zł, to potwierdza wzrost popularności tej formy finansowania.

Największym segmentem leasingowanych przedmiotów były pojazdy lekkie (sfinansowano ich na łączną kwotę 17,8 mld zł, co oznacza wzrost o 21,2% w porównaniu do roku poprzedniego). Większość nowych pojazdów osobowych i dostawczych w Polsce jest rejestrowana na firmy. W pierwszej połowie 2018 roku udział takich rejestracji wyniósł 71,4%. Największą grupę, bo aż 68% nabywców instytucjonalnych nowych aut stanowią firmy zajmujące się leasingiem. Z kolei

71,6% klientów tych firm to przedsiębiorstwa o obrotach do 20 mln zł, czyli mikro i małe firmy. To często właśnie one biorą samochody w leasing

(źródło: http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/branza-leasingowa-buduje-polska-gospodarke-wyniki-sektora-leasingowego-po-i-polowie-2018r).

 

Kiedy samochód może być uznany za środek trwały?

Kiedy przedsiębiorca może zarejestrować i ująć w środkach trwałych samochód?

Po spełnieniu odpowiednich przesłanek, określonych w przepisach, środki transportu (samochody osobowe i ciężarowe) mogą być uznane za środek trwały. Aby tak się stało, muszą stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy. Dodatkowo pojazd taki musi być nabyty lub wytworzony we własnym zakresie, być kompletny i w dniu przyjęcia powinien być sprawny do użytkowania. Firma nabywająca samochód musi oszacować przewidywany okres jego użytkowania – nie może być on krótszy niż rok. Aby pojazd mógł być uznany za środek trwały, musi być wykorzystywany przez przedsiębiorcę wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością, może być oddany do użytkowania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu. Jeśli powyższe warunki są spełnione, wtedy wydatki związane z nabyciem samochodu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Po ustaleniu wartości początkowej pojazdu zostaje on wprowadzony do ewidencji środków trwałych i przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

 

Zakup samochodu firmowego – dokumenty

 

Przedsiębiorca ma prawo zarejestrowany na siebie samochód wprowadzić jako środek trwały do firmy. Jednak w tym celu musi posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające zakup pojazdu. Może to być faktura VAT wystawiona przez sprzedawcę będącego czynnym płatnikiem podatku VAT. Samochód może być również nabyty na podstawie faktury VAT-marża lub faktury bez podatku VAT, wystawionej przez firmę korzystającą ze zwolnienia z VAT. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż może być również umowa kupna-sprzedaży w przypadku zakupu pojazdu od osoby fizycznej. W każdym z tych przypadków właściciel firmy może wprowadzić do środków trwałych zakupiony samochód. Ważne jest ustalenie wartości początkowej auta oraz wybór metody jego amortyzacji, na podstawie której sporządzany jest plan amortyzacji i wyliczane są comiesięczne odpisy amortyzacyjne, które będą stanowiły koszty uzyskania przychodu.

 

Gdy samochód jest nabywany przez spółkę cywilną, dokument zakupu musi być wystawiony na spółkę, natomiast zarejestrować auto należy na wspólników spółki. W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność jednoosobową dokument zakupu może być wystawiony na właściciela, nie istnieje konieczność podawania nazwy firmy, ponieważ właściciel firmy jest osobą fizyczną i posiada ten sam NIP co firma.

leasing kielce oferty

Firmowy samochód a podatek VAT

 

Przedsiębiorca, nabywając samochód wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością, ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych. Aby jednak móc dokonać takiego odliczenia, muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim należy zgłosić pojazd do Urzędu Skarbowego, wypełniając druk VAT-26. Przedsiębiorca musi również prowadzić kilometrówkę oraz ustalić zasady użytkowania samochodu. Gdy auto firmowe jest wykorzystywane nie tylko w celach firmowych, ale również prywatnych, wtedy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia tylko 50% podatku VAT od wydatków eksploatacyjnych bez konieczności spełniania innych wymogów.

 

Kiedy nie można zarejestrować samochodu na firmę?

 

Rejestracja samochodu na firmę nie zawsze jest możliwa. Pojazdu nie może zarejestrować na firmę przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej. Jest to związane z faktem, że takie podmioty nie posiadają osobowości prawnej i w tym przypadku auto będzie zarejestrowane na konkretną osobę, a nie na firmę. Jednak niezależnie od rejestracji samochód taki może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

To, że w dowodzie rejestracyjnym będą podane dane właściciela samochodu, będącego jednocześnie właścicielem jednoosobowej firmy, nie ma wpływu na możliwość odliczenia podatku oraz ponoszonych kosztów eksploatacji.

 

Samochód w firmie jest coraz częściej niezbędny, ułatwia prowadzenie biznesu. Dzięki wprowadzeniu pojazdu do ewidencji środków trwałych przedsiębiorca może go amortyzować oraz wliczać w koszty wydatki związane z jego eksploatacją. To kolejny plus kupowania auta do firmy.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: