Leasing i pożyczka leasingowa to dwie różne formy finansowania, z których mogą korzystać przedsiębiorcy. Pomimo tego, że pod wieloma względami są podobne, to jednocześnie różnią się kosztami i sposobem rozliczania. Zanim wybierzemy jedną z tych form finansowania, warto przeanalizować wszystkie ich wady i zalety.

 

Do najpopularniejszych form finansowania inwestycji wśród polskich przedsiębiorców należy gotówka – korzysta z niej aż 90% naszych rodzimych inwestorów. Firmy, które są zmuszone wybierać finansowanie zewnętrzne, najczęściej sięgają po leasing. Taki sposób wybiera 50,3% średnich firm, natomiast trochę mniej, bo 45,7% przedsiębiorców korzysta z kredytu bankowego. Firmy produkcyjne najczęściej korzystają z leasingu – 62% wskazań na tę formę finansowania wśród 6 branż zajmujących się działalnością produkcyjną. W ten sposób często są finansowane maszyny i urządzenia do produkcji. Trochę mniej, bo 58% przedsiębiorstw za pomocą leasingu powiększa swoją flotę pojazdów. Na kolejnym miejscu z 53,3% wskazań są firmy zajmujące się handlem (źródło: https://www.polskieradio.pl/42/259/Artykul/2128180,Leasing-detronizuje-kredyt-ale-nadal-9-na-10-firm-siega-do-wlasnych-portfeli).

Leasing finansowy czy pożyczka leasingowa

Leasing finansowy a podatek VAT

Leasing finansowy (kapitałowy) jest najczęściej wybierany w przypadku, gdy środek trwały może być nabyty na tzw. fakturę VAT marża, czyli fakturę bez podatku VAT. Sfinansowanie takiego zakupu za pomocą leasingu operacyjnego spowodowałoby konieczność naliczenia 23% podatku VAT, co zwiększyłoby koszty leasingobiorcy. W leasingu finansowym zarówno sprzedający, jak i leasingodawca nie naliczają stawki VAT przy fakturze VAT marża. Podatek ten jest przez firmę leasingową doliczany wyłącznie do odsetek, natomiast nie obejmuje części kapitałowej. Niektórzy leasingodawcy regulują za leasingobiorcę podatek VAT od części odsetkowej, aby następnie doliczać ją do rat, inni natomiast wymagają jednorazowego uregulowania całości podatku VAT. Dodatkowo warto zauważyć, że korzystając z leasingu finansowego, leasingobiorca może wpisać w koszty tylko część odsetkową raty oraz amortyzację. Ustala się ją oddzielnie dla różnych środków trwałych, na przykład dla samochodów osobowych amortyzacja wynosi 20% rocznie wartości początkowej auta.

 

Kolejną ważną sprawą w leasingu finansowym jest własność przedmiotu, który przez cały okres trwania umowy należy do leasingodawcy. Po spłaceniu wszystkich rat środek trwały przechodzi na własność leasingobiorcy. Dla porównania w leasingu operacyjnym po zakończeniu umowy, jeśli przedsiębiorca chce przejąć ruchomość, musi ją jeszcze wykupić. Zaletą leasingu jest nie tylko możliwość optymalizacji podatkowej, ale również fakt, że nie obniża zdolności kredytowej leasingobiorcy. Dlatego może on bez problemu ubiegać się także o kredyt w banku.

leasing kielce oferty

Pożyczka leasingowa a prawo własności

Pożyczka leasingowa, podobnie jak leasing finansowy, jest udzielana przez firmę leasingową. W tym produkcie finansowym właścicielem nabywanego środka trwałego do początku jest klient. Podatek VAT jest odliczany jednorazowo, natomiast nie jest doliczany do części odsetkowej raty. To sprawia, że klient, korzystając z takiej formy finansowania, poniesie mniejsze koszty niż przy leasingu. W obydwu tych opcjach istnieje ten sam sposób rozliczania – w koszty można wliczyć odsetkową część raty oraz amortyzację środka trwałego. Firma, która udziela zarówno pożyczki, jak i leasingu, stosuje mniej rygorystyczne procedury oceny zdolności kredytowej niż bank. W związku z tym łatwiej otrzymać takie finansowanie. Właścicielem nabytego środka trwałego jest klient, jednocześnie przedmiot ten jest zabezpieczeniem pożyczki, co sprawia, że podlega wszystkim wymaganym przez leasingodawcę ubezpieczeniom.

Leasing czy pożyczka – co jest tańsze?

Pomimo tego, że leasing finansowy ma wiele korzyści, to biorąc pod uwagę koszty brutto, pożyczka leasingowa jest tańsza. Głównym tego powodem jest przede wszystkim podatek VAT, który nie jest tutaj naliczany od odsetek, jak w leasingu finansowym. Kolejną korzyścią pożyczki leasingowej jest prawo własności oraz prawo decydowania o nabytym środku trwałym, na przykład możliwość rejestracji samochodu w wybranym przez siebie Wydziale Komunikacji. Dodatkowo przy pożyczce leasingowej często nie jest wymagany wkład własny, co również zmniejsza koszty. Warto również zauważyć, że leasing jest udzielany na krótszy okres niż pożyczka, co wynika z amortyzacji środka trwałego. Pożyczkę leasingową można zaciągnąć nawet na 10 lat. W ten sposób sfinansujemy różne środki trwałe jak chociażby samochód osobowy i dostawczy, ciągnik siodłowy i naczepę, maszyny rolnicze, budowlane, sprzęt medyczny itd.

Pożyczka leasingowa jest korzystna dla klientów, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, niebędących podatnikami VAT. To również dobre rozwiązaniem przy finansowaniu sprzętu z dotacji unijnych, ponieważ w tym przypadku, aby uzyskać dofinansowanie, należy być właścicielem środka trwałego. Nie należy jednak z góry przekreślać leasingu finansowego. W jego przypadku eliminuje się na przykład koszty zastawu sądowego, co występuje w przypadku pożyczki leasingowej, a do tego można zaoszczędzić kilka procent wartości przedmiotu leasingu w porównaniu do pożyczki. Zanim jednak zdecydujesz się na pożyczkę leasingową lub na leasing finansowy, najlepiej skonsultuj się z doświadczonym doradcą finansowym, który podpowie najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: