Popularność leasingu wśród przedsiębiorców rośnie z roku na rok i nic nie wskazuje, żeby ten trend się odwrócił w najbliższym czasie. Najczęściej firmy mogą wybierać między leasingiem operacyjnym a finansowym. Podpowiadamy, jaka jest różnica między tymi dwoma wersjami finansowania.

W ostatnich 5 latach europejska branża leasingowa notowała wzrost średnio +7,2% rocznie, gdy tymczasem w Polsce leasing rósł w tempie około 17,7%. W 2017 roku w naszym kraju sfinansowano leasingem aktywa na poziomie 67,8 mld zł, co uplasowało Polskę na siódmym miejscu wśród innych rynków europejskich (źródło: http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/europejski-rynek-leasingu-na-stabilnym-kursie-polski-rynek-utrzymuje-wysoka-dynamike). Już te dane pokazują, że polscy przedsiębiorcy traktują leasing jako ważne źródło finansowania inwestycji. Potwierdzają to zresztą badania SAFE, wykonane na zlecenie Unii Europejskiej. Według nich, aż 60% właścicieli firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw zamierza skorzystać z leasingu, podczas gdy średnia europejska to 48% (źródło: http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/stabilny-wzrost-rynku-leasingu-w-2017r). Wybierając jednak leasing, przedsiębiorca będzie musiał podjąć jeszcze jedną decyzję: leasing operacyjny czy finansowy. To dwa najczęściej spotykane rodzaje leasingów w Polsce. Aby dokonać właściwego wyboru, trzeba poznać różnicę między nimi.

Czas trwania umowy

Pierwsza różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym dotyczy czasu trwania umowy. Wynika to z obowiązujących w Polsce przepisów. W przypadku leasingu operacyjnego trzeba wziąć pod uwagę tzw. normatywny czas amortyzacji podawany w latach. To okres, w którym środek trwały zostanie zamortyzowany. W tym rodzaju leasingu przyjmuje się, że umowa powinna zostać zawarta na okres nie krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji. Przy czym trzeba zauważyć, że każdy środek trwały ma przypisaną z góry określoną roczną stawkę amortyzacji. W przypadku na przykład najpopularniejszego przedmiotu leasingu w Polsce, czyli nowego samochodu osobowego, to 20% rocznie ceny jego zakupu netto (zatem całkowita amortyzacja nastąpi w ciągu 5 lat, a minimalny okres umowy to 2 lata). Dla nieruchomości okres umowy jest nie krótszy niż 10 lat.

W przypadku leasingu finansowego nie ma ograniczeń co do minimalnego czasu trwania umowy. Ważne jest tylko, żeby została ona zawarta na czas określony. Teoretycznie może to być zatem nawet kilkanaście lat. Tyle teoria, ponieważ w praktyce takie umowy najczęściej nie są dłuższe niż 5 lat.

 

Odpisy amortyzacyjne

Ważną różnicą między leasingiem operacyjnym a finansowym są kwestie związane z odpisami amortyzacyjnymi. Oczywiście w obydwu wersjach leasingu właścicielem przedmiotu leasingu pozostaje leasingodawca. Można powiedzieć, że w leasingu operacyjnym przedmiot leasingu jest niejako wynajmowany klientowi za miesięczną opłatą. Konsekwencją tego jest prawo do odpisów amortyzacyjnych, które pozostaje przy leasingodawcy i to właśnie on może co roku zapisywać je po stronie kosztów.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku leasingu finansowego. Tutaj przedmiot leasingu, którego właścicielem jest nadal firma leasingowa, jest wpisywany jako środek trwały do majątku leasingobiorcy. To oznacza, że przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

 

Wykup przedmiotu leasingu

Kolejna różnica dotyczy wykupu przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca może w ogóle nie brać pod uwagę wykupienia leasingowanego środka trwałego, może go jedynie użytkować przez okres trwania umowy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby leasingobiorca stał się także właścicielem środka trwałego po zakończeniu umowy. Warunki wykupu są określane dokładnie właśnie w tej umowie i zależą głównie od stawki amortyzacji i okresu wykupu. Przedmiot leasingu można wykupić za określony procent wartości przedmiotu leasingu lub za wpisaną do umowy kwotę.

W leasingu finansowym przedsiębiorca staje się właścicielem leasingowanego środka trwałego wraz z zapłaceniem ostatniej raty. Trudno więc tutaj mówić o wykupie, ponieważ własność przechodzi na leasingobiorcę automatycznie.

 

Koszty

Najistotniejsze różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym dotyczą kosztów i kwestii podatkowych. O kosztach amortyzacyjnych już wspominaliśmy, ale to przecież nie wszystkie możliwe odliczenia. Przy leasingu operacyjnym przedsiębiorca może także zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu opłatę wstępną leasingu, całość raty netto wynikającej z umowy leasingowej oraz wydatki związane z użytkowaniem na przykład leasingowanego samochodu.

W leasingu finansowym, obok odpisów amortyzacyjnych, przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu także część odsetkową każdej raty leasingowej oraz koszty związane z eksploatacją na przykład leasingowanego auta (podobnie jak w leasingu operacyjnym).

 

Odliczanie podatku VAT

Zarówno w leasingu operacyjnym, jak i finansowym leasingobiorcy przysługuje dokonywanie odpisu podatku VAT. Różnica pojawia się jednak, gdy przechodzimy do szczegółów. W przypadku leasingu operacyjnego (traktowany jest jako usługa) podatek VAT jest doliczany do każdej raty leasingowej. Można go odliczyć po zapłaceniu raty. Natomiast w leasingu finansowym (traktowany jako dostawa towaru) cały należny podatek VAT trzeba zapłacić wraz z pierwszą ratą leasingową. Ten podatek również można odliczyć. W tym momencie musimy się jednak na chwilę zatrzymać i zwrócić uwagę na leasing samochodu osobowego. Tutaj przedsiębiorca może odliczyć 60% podatku VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł. W leasingu operacyjnym odlicza się więc ten limit od każdej raty, a w leasingu finansowym – przy opłaceniu pierwszej raty. Przy okazji warto zauważyć, że leasingowanie auta pozwala także odliczać koszty paliwa. Jeśli to samochód ciężarowy, odliczymy zawsze 100% podatku VAT za paliwo, ale przy samochodzie osobowym takie odliczenie jest możliwe, gdy pojazd jest używany tylko do celów służbowych (użytkowanie do celów służbowych i prywatnych pozwala na odliczenie 50% VAT za paliwo).

 

Który leasing wybrać?

Znając różnice, warto się zatem zastanowić, który leasing opłaca się bardziej wybrać. To zależy tak naprawdę od sytuacji przedsiębiorcy, celu leasingu (tylko użytkowanie czy wykupienie przedmiotu leasingu) i przedmiotu umowy. Leasing operacyjny może być korzystny dla firm, które chcą nabyć nowy samochód osobowy, chcą jak najszybciej rozliczyć koszty i chcą kupić samochód drogi (w leasingu operacyjnym limit amortyzacji to 20 tys. euro, a w leasingu operacyjnym zalicza się w koszty wszystkie raty). Do tego ten rodzaj leasingu pozwala uniknąć konieczności zapłacenia całego podatku VAT od razu, można również wliczyć w koszty opłatę wstępną.

Leasing finansowy może być dobrym wyborem, gdy chce się uniknąć wysokiej stawki podatku VAT. Skoro leasing operacyjny jest traktowany jako usługa, zawsze stawka VAT wynosi 23%. W leasingu finansowym natomiast stawka ta jest uzależniona od przedmiotu leasingu (w niektórych przypadkach może wynosić na przykład 8%). Taki leasing będzie również dobrym wyborem, gdy przedsiębiorca chce korzystać z odpisów amortyzacyjnych, gdy zależy mu na krótkim okresie leasingu lub chce odliczyć od razu cały podatek VAT.

Wybór powinien zatem pozostać ostateczną decyzją przedsiębiorcy, poprzedzoną dokładną analizą potrzeb firmy i jej sytuacji finansowej. Warto jednak na koniec dodać, że w Polsce największą popularnością cieszy się leasing operacyjny.

 

 

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: