Leasing samochodu ciężarowego może być wygodnym sposobem na sfinansowanie zakupu takiego pojazdu do firmy. Czy jednak leasing rzeczywiście opłaca się przedsiębiorcy? Sprawdzamy również, jak to wygląda od strony podatkowej.

Samochody ciężarowe są przeważnie na tyle drogie, że wielu przedsiębiorców nie może sobie pozwolić na sfinansowanie ich zakupu gotówką. Wielu również nie chce zamrażać środków w pojeździe, woląc przeznaczyć je na inne inwestycje. W tej sytuacji polskie firmy często decydują się na skorzystanie z leasingu. Zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu, transport ciężki stanowił 27,2% wszystkich aktywów sfinansowanych leasingiem w Polsce w 2017 roku (udział w finansowaniu kredytem wynosił natomiast 18,2%). Zakupiono w ten sposób pojazdy na łączną kwotę 17,5 mld zł (w 2016 roku – 17,1 mld zł). W tym segmencie największą dynamikę wykazały właśnie samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony (+11,5% w ujęciu rocznym) (źródło: http://www.leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/stabilny-wzrost-rynku-leasingu-w-2017r). To pokazuje, że jest duże zainteresowanie tą formą finansowania w przypadku zakupu specjalistycznych aut użytkowych wśród polskich przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać, że nie każdy samochód może zostać zakwalifikowany jako ciężarowy.

 

Definicja samochodu ciężarowego

Decydując się na leasing samochodu, przedsiębiorca powinien się upewnić, czy rzeczywiście dany pojazd może zostać uznany za ciężarowy. Ta kwalifikacja wpłynie potem na ewentualne korzyści podatkowe. Wymagania, jakie samochód musi spełnić, żeby zostać uznany za ciężarowy, zostały określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Przede wszystkim musi to być pojazd o masie, która przekracza 3,5 tony. Poza tym może to być także samochód przystosowany do przewożenia co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (musi to wynikać z dokumentów) lub pojazd tak skonstruowany, że wyklucza się jego użycie w celach innych niż działalność gospodarcza. W tym ostatnim obszarze można wyróżnić pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (klasyfikowane na podstawie Przepisów o ruchu drogowym jako wielozadaniowe, van lub posiadające otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków). Ustawa wspomina również o pojazdach, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu. Do samochodów ciężarowych można także zaliczyć specjalne pojazdy (musi to wynikać z dokumentów), które mogą być wykorzystywane jako agregat elektryczny lub spawalniczy, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, ładowarka, koparka, koparko-spycharka, żuraw samochodowy lub być użytkowane do prac wiertniczych.

Należy jeszcze podkreślić, że konstrukcja pojazdu, która wyklucza użycie auta do celów prywatnych, powinna zostać potwierdzona dodatkowymi badaniami technicznymi Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. W wyniku tego badania przedsiębiorca powinien uzyskać zaświadczenie wydane przez stację, a do tego powinna zostać wpisana do dowodu rejestracyjnego odpowiednia adnotacja.

Jeśli samochód spełnia powyższe warunki, można go zakwalifikować jako ciężarowy, w przeciwnym razie będzie traktowany przez organy podatkowe jako osobowy.

 

Leasing operacyjny czy finansowy?

Wybór odpowiedniego modelu samochodu, który będzie mógł zostać zakwalifikowany jako ciężarowy, to jednak dopiero pierwszy krok. Zanim przedsiębiorca podpisze umowę z firmą leasingową, powinien się zastanowić, jaki rodzaj leasingu będzie dla niego najkorzystniejszy. Najczęściej można wybierać między leasingiem operacyjnym a finansowym. W pierwszym przypadku należy pamiętać, że samochód pozostaje własnością firmy leasingującej przez cały okres umowy i to właśnie ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Za to przedsiębiorca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu opłatę wstępną, całe raty leasingowe, a także różne koszty związane z eksploatacją pojazdu (np. zakup paliwa, serwisowanie itd.). Należy również pamiętać, że w leasingu operacyjnym po zakończeniu umowy przedsiębiorcy przysługuje prawo wykupienia użytkowanego wcześniej samochodu ciężarowego. Oczywiście trzeba na to wyłożyć dodatkowe środki zgodnie z zapisami umowy leasingowej.

W przypadku leasingu finansowego jest nieco inaczej. Tutaj samochód staje się własnością przedsiębiorcy po zakończeniu umowy, a do tego w czasie jej trwania pojazd zostaje wpisany do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy. Dzięki temu przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych i to głównie one będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Do tego można również odliczyć część odsetkową raty leasingowej i koszty związane z eksploatacją ciężarówki.

 

VAT przy leasingu samochodu ciężarowego

Osobną sprawą pozostaje kwestia rozliczenia podatku VAT w przypadku leasingowania pojazdu. Gdy mamy do czynienia z pojazdem osobowym, który jest wykorzystywany do celów służbowych i prywatnych, wtedy przedsiębiorca może odliczyć jedynie 50% podatku VAT od wydatków, które wiążą się z leasingowanym samochodem. Gdy natomiast auto jest wykorzystywane jedynie do celów służbowych, przysługuje odliczenie 100% VAT. Jednak wtedy trzeba zgłosić pojazd do Urzędu Skarbowego (formularz VAT-26), a do tego należy ewidencjonować przejechane trasy (kilometrówka) w ewidencji przebiegu pojazdu. Konieczne jest także przygotowanie i udostępnienie pracownikom regulaminu wykorzystania samochodu w firmie. W lepszej sytuacji są jednak leasingobiorcy pojazdów ciężarowych. W ich przypadku nie tylko można odliczyć 100% VAT od wszystkich opłat w leasingu i rat leasingowych, ale także odliczyć cały VAT z kosztów paliwa i kosztów eksploatacji.

Wyżej zamieszczone informacje już w dużej części odpowiadają na pytanie, dlaczego warto leasingować samochód ciężarowy. To łatwiejszy i bardziej dostępny sposób finansowania niż kredyt bankowy. Przy leasingu weryfikacja nie jest tak dokładna, jak przy kredycie, a do tego jest to opłacalna forma finansowania ze względu na optymalizację podatkową. Dlatego zastanawiając się nad nabyciem samochodu ciężarowego do firmy, warto wziąć pod uwagę leasing i jego zalety.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: