Leasing to popularna forma finansowania wśród przedsiębiorców. Pod koniec umowy leasingobiorca ma prawo wykupu leasingowanego przedmiotu. Może to zrobić na dwa sposoby: za symboliczną kwotę lub za wysoką sumę, narzuconą umową z leasingodawcą. Wyższy wykup może zostać również zastosowany na wniosek leasingobiorcy, ponieważ ma wiele korzyści.

 

W Polsce leasing cieszy się dużą popularnością, co potwierdzają liczby. Dynamika branży leasingowej na koniec 2017 roku wyniosła 15,7%, a firmy leasingowe sfinansowały inwestycje przedsiębiorców o wartości 67,8 mld zł. Podobny trend powinien się utrzymać również w 2018 roku. Jak pokazują badania, zamiar skorzystania z leasingu deklaruje 60% polskich firm. Taki wynik stawia nas na trzecim miejscu w Europie (średnia europejska to 48%). Według danych Związku Polskiego Leasingu największą grupę, bo 71% leasingobiorców, stanowią firmy o obrotach do 20 mln zł rocznie i są to mikro oraz małe przedsiębiorstwa. Dużo mniej, bo 28,5%, to przedsiębiorcy o obrotach powyżej 20 mln zł. Natomiast tylko 0,5% klientów indywidualnych korzysta z leasingu (źródło: http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/stabilny-wzrost-rynku-leasingu-w-2017r).

Leasing z wysokim wykupem - kiedy warto z niego korzystać

Leasing z wysokim wykupem – charakterystyka

Większość umów leasingowych kończy się wykupem leasingowanego przedmiotu. Leasingobiorca może nabyć dany środek trwały po spłaceniu wszystkich rat. Wartość wykupu jest ustalona w umowie i najczęściej to kwota symboliczna, która nie przekracza 1% wartości początkowej przedmiotu. Jednak czasami zdarzają się sytuacje, że wykup jest wyższy. Jego minimalna wartość zależy od stawki amortyzacji oraz okresu, na jaki zawierana jest umowa leasingu. W przypadku samochodów osobowych oraz ciężarowych stawka amortyzacji wynosi 20%. Wtedy przy dwuletniej umowie minimalny wykup wynosi ok. 19%. Natomiast przy innych środkach trwałych (na przykład maszyny produkcyjne) amortyzacja często to 14% rocznie. Wtedy przy okresie leasingu ustalonym na 3 lata minimalny wykup stanowi 20% wartości początkowej. Sposobem na to, aby wykup był mniejszy, jest wydłużenie okresu umowy lub rozłożenie wartości wykupu na raty i spłacanie wraz z miesięczną opłatą leasingu. Jednak przy wysokim wykupie zyskujemy niższe raty miesięczne.

 

Korzyści z leasingu z wysokim wykupem

Leasing z wysokim wykupem ma wiele korzyści. Przede wszystkim leasingobiorca nie musi tak bardzo dbać o stan środka trwałego (pomijając zawarte w umowie ograniczenia i nakazy co do użytkowania przedmiotu leasingu), jak w przypadku, gdy zamierza przejąć ruchomość na własność. Wysoki wykup jest korzystny również dla przedsiębiorcy, który pod koniec umowy zamierza wymienić leasingowany środek trwały (na przykład samochód) na inny. Dodatkowo dzięki niskim ratom leasingobiorca nie traci ani na sprzedaży, ani na wymianie danego przedmiotu. Korzystając z takiej umowy leasingowej, przedsiębiorca opłaca tylko realne koszty związane ze zużywaniem się środka trwałego oraz utratą przez niego wartości w ciągu kolejnych lat. Dodatkowo przy takim rozwiązaniu nie jest wymagany wkład własny, jest możliwe zawarcie umowy z zerowym udziałem leasingobiorcy. Dzięki wysokiej kwocie wykupu przedsiębiorca może wymienić leasingowany przedmiot, a jednocześnie nie musi angażować się w jego sprzedaż, ponieważ to należy już do leasingodawcy.

leasing kielce oferty

Leasing z wysokim wykupem – kto powinien z niego korzystać?

Wybierając leasing z wysoką wartością wykupu, na poziomie 25 – 60%, zyskujemy niższe raty. Jednak całkowity koszt finansowania jest często wyższy niż przy wysokich ratach i niskim wykupie. Wiąże się to z faktem, że leasingobiorca w trakcie umowy nie spłaca rzeczywistej wartości sprzętu, a tylko kwotę odpowiadającą spadkowi ceny danego przedmiotu w trakcie jego użytkowania.

Leasing z wysokim wykupem jest korzystny dla firm, które chcą uzyskać jak najniższe koszty początkowe i bieżące. Przy takim rozwiązaniu wpłata wstępna może być ustanowiona na poziomie 0%, a raty mogą być niższe nawet o 40-60%. Taki leasing jest dobrą opcją dla przedsiębiorców, którzy dopiero walczą o silną pozycję (nie mają dużego stażu na rynku) i zależy im na zminimalizowaniu kosztów stałych. Z takiej metody finansowania powinny również korzystać firmy, które nie zamierzają wykupywać przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, tylko chcą go zwrócić leasingodawcy. Pod koniec umowy leasingobiorca może podpisać umowę na nowy środek trwały i nie musi zajmować się sprzedażą poprzedniego. Leasing z wysokim wykupem jest korzystny również dla przedsiębiorcy, który zaraz po zakończeniu umowy i wykupieniu środka trwałego, zamierza go sprzedać. Jeśli leasingobiorca uzyska cenę rynkową, zbliżoną do kwoty wykupu, wtedy nie zapłaci podatku dochodowego. Inaczej jest przy niskim wykupie, gdzie różnica między kwotą wykupu a ceną sprzedaży będzie dość znaczna.

Firmy leasingowe zauważyły wzrost zainteresowania leasingiem z wysokim wykupem i niskimi ratami, dlatego na rynku pojawia się coraz więcej ofert dostosowanych do potrzeb takich klientów. Najczęściej w ten sposób leasingowane są samochody, rzadziej inne środki trwałe, które pozostają w firmie na dłużej. Leasing z wysokim wykupem ma wiele zalet, jednak warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego doradcy finansowego, żeby przekonać się, czy rzeczywiście taka opcja leasingu będzie dla nas korzystna.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: