Polskie firmy najchętniej wybierają do finansowania zakupu środków trwałych leasing finansowy lub operacyjny, czasami zwrotny. Kolejne miejsca zajmuje pożyczka leasingowa, która jest alternatywą dla kredytu bankowego, a udziela jej firma leasingowa. Czy taka pożyczka może być dobrą alternatywą dla leasingu zwrotnego?

 

W 2017 roku polskie firmy za pośrednictwem leasingu sfinansowały inwestycje na kwotę 68 mld zł, czyli o 16% więcej niż w 2016 roku. Aż 60% małych i średnich przedsiębiorstw uważa taki sposób finansowania za ważne źródło inwestycyjne. Za pomocą leasingu najczęściej są nabywane pojazdy, jednocześnie można zauważyć dynamiczny wzrost zainteresowania leasingiem w segmencie maszyn i urządzeń, w tym w branży IT (źródło: https://biznes.newseria.pl/news/68-mld-zl-firmy-wydaly-w,p1566059687). Chociaż najpopularniejszy jest leasing operacyjny, a potem finansowy, w rzeczywistości przedsiębiorcy mogą również korzystać z innych form finansowania, jakie oferują leasingodawcy. Mowa tu głównie o leasingu zwrotnym i pożyczce leasingowej. Warto porównać te dwa rozwiązania.

Leasing zwrotny czy pożyczka leasingowa – co wybrać?

Leasing zwrotny – na czym polega?

 

Leasing zwrotny polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje środek trwały firmie leasingowej, a następnie bierze ten środek trwały w leasing. Tak opcja pozwala przedsiębiorcy zyskać dodatkowe środki i jednocześnie dalej korzystać z danego przedmiotu. W tej formie leasingu pierwszą czynnością jest sprzedaż środka trwałego leasingodawcy (np. samochodu). W wyniku tej transakcji leasingobiorca otrzymuje fakturę VAT, jednocześnie uzyskuje fakturę kosztową, która zawiera opłatę wstępną (tzw. wkład własny). W związku z tym podatek dochodowy oraz VAT jest płacony tylko od różnicy kwot zawartych na dwóch wspomnianych fakturach.

 

W zależności od tego, jaki leasing wybierze leasingobiorca, inaczej będzie wyglądała amortyzacja środka trwałego. W leasingu finansowym amortyzacji dokonuje przedsiębiorca, który może w kosztach podatkowych ująć część odsetkową rat leasingowych i odpisy amortyzacyjne. Natomiast w leasingu operacyjnym leasingowany przedmiot przez cały okres umowy należy do leasingodawcy i to on dokonuje jego amortyzacji. Bardzo ważne w leasingu zwrotnym jest dokonanie wyceny środka trwałego, musi ona być aktualna na dzień podpisania umowy. Takiej czynności powinien dokonać rzeczoznawca.

 

Pożyczka leasingowa

 

Pożyczka leasingowa w swojej konstrukcji jest podobna do kredytu bankowego, jednak w tym przypadku finansowania udziela firma leasingowa, a nie bank. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na różny cel, na przykład na zakup środka trwałego (samochodu, maszyny, urządzenia itp.). Z tego względu, że pożyczka leasingowa jest przyznawana przez firmę leasingową, obowiązują podobne procedury, jak przy leasingu. Warto podkreślić, że są one dużo bardziej elastyczne i prostsze niż w przypadku kredytu bankowego. Nabywając środek trwały za pomocą pożyczki leasingowej, jego właścicielem staje się przedsiębiorca i nie zmienia się to również w sytuacji, gdy ubiega się on o refinansowanie pożyczki. W związku z tym, że nie następuje sprzedaż przedmiotu, nie powstaje obowiązek podatkowy. Pożyczka leasingowa jest udzielana pod zastaw, a zabezpieczeniem jest dany środek trwały. Firma leasingowa może wymagać cesji z polisy ubezpieczeniowej lub przewłaszczenia (najczęściej, gdy wartość pożyczki przekracza 150 tys. zł).

 

Dokumenty potrzebne do leasingu i pożyczki leasingowej

 

Leasing zwrotny jest najczęściej oferowany w procedurach pełnych, co wiąże się z przedstawieniem dużej ilości dokumentów, w tym zaświadczeń finansowych, informacji o majątku i zobowiązaniach, zaświadczeń o niezaleganiu w ZUS i US, dowodów osobistych, informacji o przedmiocie leasingu, wyceny rzeczoznawcy oraz faktury zakupu z potwierdzeniem zapłaty. Dodatkowo leasingobiorca musi się liczyć z wydłużonym oczekiwaniem na decyzję leasingodawcy oraz ze zmniejszoną o kilka lub kilkanaście procent kwotą sprzedaży spowodowaną odliczeniem wkładu własnego.

leasing kielce oferty

Finansowanie pożyczką leasingową może odbyć się w procedurze uproszczonej, która jest dopuszczalna na przykład przy samochodach osobowych oraz dostawczych do 3,5 tony. Wtedy pożyczkobiorca może okazać dowód rejestracyjny, informację o wyposażeniu auta i zdjęcia, dowody osobiste reprezentantów, oświadczenie o dochodach za ostatnie 6 miesięcy i informacje o firmie. Dodatkowo trzeba przedstawić zaświadczenie, że pojazd lub inny środek trwały jest wolny od zastawów.

 

Co korzystniejsze – refinansowanie pożyczki czy leasing zwrotny?

 

Zarówno leasing zwrotny, jak i pożyczka leasingowa mają wiele zalet. Wybór jednej z tych form finansowania powinien zależeć od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Firma, która potrzebuje gotówki na inne inwestycje, a jednocześnie musi dalej korzystać z danego środka trwałego, powinna zdecydować się na leasing zwrotny. Jest to dobry wybór, jeśli trzeba poprawić płynność i wzmocnić pozycję na rynku. Natomiast finansowanie pożyczką leasingową pozwala lepiej dopasować wysokość miesięcznych rat do sytuacji, potrzeb i możliwości finansowych przedsiębiorcy. To produkt bardziej elastyczny od leasingu. Dodatkowo taką pożyczkę łatwiej otrzymać, a na pieniądze mogą liczyć również firmy krótko działające na rynku.

 

Leasing zwrotny, jak i finansowanie pożyczką leasingowi pozwala przedsiębiorcy dalej korzystać ze środka trwałego, a do tego umożliwia zdobycie gotówki. Jeśli nie wiesz, które z tych rozwiązań będzie dla Ciebie korzystniejsze, skontaktuj się z dobrym doradcą finansowym, który podpowie najlepszą formę finansowania.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: