Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po zakończeniu leasingu i wykupie przedmiotu, ponownie go wyleasingować. To dobre rozwiązanie, gdy przedsiębiorca potrzebuje dodatkowych środków, ale nie chce pozbyć się wykupionego przedmiotu.

Leasing to bardzo wygodna forma finansowania środków trwałych i ciesząca się dużą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Według danych Komisji Europejskiej, z leasingu korzysta już 60% małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju, podczas gdy średnia dla całej Unii Europejskiej to 48%. Przedstawiciele sektora MŚP wymieniają właśnie leasing jako najważniejszą formę finansowania inwestycji (źródło: http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2018/stabilny-wzrost-rynku-leasingu-w-2017r). Popularność leasingu potwierdzają wyniki branży leasingowej. O ile w 2004 roku leasingodawcy w Polsce sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 14,2 mld zł, w 2017 roku było to już 67,8 mld zł (źródło: http://leasing.org.pl/#). Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą jednak, że leasing jest bardzo elastyczny i pozwala na finansowanie różnych środków trwały, także tych, które były wcześniej już leasingowane. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej.

 leasing wcześniej leasingowanego

Jak ponownie wyleasingować przedmiot?

Zanim wyjaśnimy kwestię związane z wyleasingowaniem przedmiotu, który był już wcześniej leasingowany, warto wyjaśnić, dlaczego takie posunięcie ma w ogóle sens. Na pierwszy rzut oka może to wydawać się dziwne. Po zakończeniu umowy leasingowej przedsiębiorca wykupuje środek trwały i może go użytkować bez żadnych ograniczeń, ponieważ stanowi on jego własność. Dlaczego ów przedsiębiorca miałby sprzedawać przedmiot ponownie leasingodawcy i płacić znowu za niego raty leasingowe? Odpowiedź jest prosta: w ten sposób pozyska dodatkowe środki, które może przeznaczyć na dowolny cel (na przykład na kolejną inwestycję), a jednocześnie nadal użytkuje przedmiot, który jest mu niezbędny w działalności biznesowej. Przedsiębiorca sprzedaje środek trwały firmie leasingowej, a jego zarobek zostaje pomniejszony o wartość wkładu własnego (zwykle maksymalnie 20%). Zanim dojdzie do tej transakcji, konieczna jest wycena przedmiotu przez rzeczoznawcę.

Należy jednak zwrócić uwagę, że nie każdy leasingodawca jest skłonny zgodzić się na ponowne wyleasingowanie przedmiotu, który już w przeszłości był leasingowany. Trzeba znaleźć firmę, która ma w swojej ofercie takie rozwiązanie. Pojawiają się tu jednak dwie ważne kwestie. Po pierwsze maksymalny wiek przedmiotu leasingu zwykle jest ograniczony (dla maszyn – 12 lat, dla samochodów – 7 lat). Po drugie ważna jest data wykupu. Niektórzy leasingodawcy żądają, żeby od wykupu przedmiotu nie minęło więcej niż 3 miesiące, ale są także firmy leasingowe, które ograniczają ten czas do 1 miesiąca.

 

Dokumenty i podatki

Gdy przedsiębiorca znajdzie firmę, która będzie gotowa wyleasingować przedmiot po wykupie, konieczne będzie przygotowanie odpowiednich dokumentów do zawarcia umowy. Najczęściej leasingodawca żąda takich samych dokumentów jak w przypadku zwykłego leasingu. Trzeba będzie zatem wypełnić wniosek leasingowy, dołączyć sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok (czasami za 2 lata wstecz). Konieczne będzie przedłożenie także dowodów osobistych reprezentantów firmy, specyfikacji technicznej przedmiotu leasingu oraz jego wycenę. Najczęściej trzeba także przedstawić dowód wykupu przedmiotu i potwierdzenie zapłaty.

Sprzedaż leasingodawcy przedmiotu przez przedsiębiorcę jest traktowana jako jego przychód i tym samym wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku. Warto jednak pamiętać, że zarówno VAT, jak i podatek dochodowy pomniejszane są o wkład własny, który wpłacany jest po zawarciu umowy leasingowej. Dodatkowym kosztem może być także kwota przeznaczona na wykup przedmiotu od poprzedniego leasingodawcy.

 leasing kielce oferty

A może pożyczka leasingowa?

Ponowne wyleasingowanie przedmiotu, który był wcześniej leasingowany i został wykupiony, może być dobrym sposobem na pozyskanie gotówki. Warto jednak pamiętać, że to nie jedyna opcja. Coraz popularniejszym rozwiązaniem staje się bowiem także pożyczka leasingowa. Jej dużą zaletą jest to, że przedsiębiorca pozyskuje pieniądze, a do tego pozostaje właścicielem środka trwałego. Ten staje się jedynie zabezpieczeniem pożyczki. Do tego nie powstaje przychód, bo nie ma sprzedaży, zatem przedsiębiorca nie musi płacić podatku. Warto także pamiętać, że pożyczkę leasingową łatwiej otrzymać niż kredyt, ponieważ leasingodawcy stosują te same kryteria, jak przy leasingu, a więc mniej restrykcyjne niż w banku. Niestety, pożyczkę leasingową trudniej uzyskać na używany przedmiot niż na nowy i nie wszystkie firmy leasingowe mają ją w swojej ofercie.

Jeśli jesteś zainteresowany ponownym wyleasingowaniem przedmiotu, który wcześniej leasingowałeś, najlepiej skontaktuj się z doświadczonym doradcą finansowym, który pomoże znaleźć leasingodawcę gotowego podpisać z Tobą umowę. Taki doradca sprawdzi także, czy lepszą opcją dla Twojej firmy będzie leasing, czy pożyczka leasingowa.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: