Przy podpisywaniu umowy leasingowej przedsiębiorcy otrzymują coraz częściej propozycję zawarcia ubezpieczenia GAP. Warto zainteresować się tą możliwością, ponieważ taka polisa może okazać się bardzo przydatna w niektórych przypadkach.

W Polsce największą popularnością cieszy się leasing samochodów osobowych. Związek Polskiego Leasingu podaje nawet, że takie pojazdy stanowią 45% wszystkich aktywów finansowanych leasingiem w naszym kraju. W 2017 roku na przykład firmy leasingowe sfinansowały auta o wartości ponad 30,5 mld zł i było to o +22% więcej niż w 2016 roku (źródło: http://leasing.org.pl/files/uploaded/stabilny/ZPL_Wyniki%20bran%C5%BCy%20leasingowej%20w%202017r._30.01.2018_v2.pdf). Dużą zaletą leasingowania samochodu są także korzyści podatkowe dla przedsiębiorców. Co jednak, gdy dojdzie do uszkodzenia lub nawet zniszczenia auta? Wtedy właśnie przydaje się ubezpieczenie GAP.

 Ubezpieczenie GAP przy leasingu

Czym jest ubezpieczenie GAP?

GAP to skrót od angielskiego wyrażenia Guaranteed Asset Protection, co odnosi się do ubezpieczenia straty finansowej. Najczęściej stosuje się taką polisę przy leasingowaniu samochodów i to przeważnie nowych. Nie jest tajemnicą, że takie auta tracą najszybciej na wartości i po kilku latach mogą być warte na rynku nawet połowę swojej pierwotnej ceny. Ubezpieczenie GAP działa, gdy leasingowany samochód ulegnie całkowitej szkodzie, chociaż niektórzy ubezpieczyciele obejmuje tą polisą także kradzież auta. Najłatwiej pokazać działanie ubezpieczenia GAP na przykładzie. Przyjmijmy, że przedsiębiorca wziął w leasing samochód osobowy o wartości 50 tys. zł i po kilku miesiącach użytkowania pojazdu doszło do kolizji. Zniszczenia były tak duże, że ubezpieczyciel (polisa OC i AC) orzekł szkodę całkowitą. Aktualna wartość auta została wyceniona przez ubezpieczyciela na 40 tys. zł, a wrak został oszacowany na 5 tys. zł. Z polisy AC zniszczonego samochodu zostało wypłaconych więc 35 tys. zł. Jeśli wrak zostanie sprzedany za wspomniane 5 tys. zł, będzie brakowało jeszcze 10 tys. zł do spłacenia leasingodawcy. Tę brakującą kwotę przedsiębiorca musiałby wyłożyć z własnej kieszeni, ale na szczęście z pomocą przychodzi właśnie ubezpieczenie GAP.

 

Rodzaje ubezpieczenia GAP

GAP jest tak naprawdę ogólnym pojęciem, ponieważ w rzeczywistości spotykamy się z różnymi odmianami tego ubezpieczenia:

 • GAP indeksowy – najczęściej spotykany wariant ubezpieczenia i najchętniej oferowany przy leasingu. Tutaj ubezpieczyciel wypłaca procentową wartość samochodu i zwykle nie przekracza ona wysokości 30% (to zależy jednak od firmy leasingowej, a przede wszystkim od rodzaju auta). Ubezpieczenie, które można z powodzeniem dobrać do każdego samochodu i do każdego leasingu. Koszt tego ubezpieczenia to zwykle 0,7-0,8% ceny z faktury rocznie.
 • GAP fakturowy – to polisa, która pokryje różnicę między ceną auta znajdującą się na fakturze a aktualną wartością pojazdu. Znowu odwołajmy się do przykładu: cena samochodu na fakturze to 50 tys. zł. Po pewnym czasie doszło do jego utraty w wyniku kradzieży. W tym czasie aktualna wartość pojazdu spadła do 40 tys. zł. Ubezpieczenie GAP zapewni dodatkowo wypłatę 10 tys. zł. Najpopularniejszy wariant ubezpieczenia przy nowych samochodach, ale również najdroższy. Koszt ubezpieczenia waha się między 0,7% a 1,1% ceny z faktury rocznie.
 • GAP finansowy – w tym wariancie ubezpieczyciel pokrywa kwotę leasingu, która pozostała jeszcze do uregulowania po wypłacie odszkodowania z polisy autocasco. Wariant ubezpieczenia GAP wybierany przeważnie przy leasingu z niskim wkładem, który nie przekracza 10% lub przy wysokim wykupie. Koszt tego ubezpieczenia to przeważnie 0,5% ceny samochodu na fakturze rocznie.
 • GAP Autocasco – w tym przypadku chodzi o pokrycie różnicy, jaka pojawi się między kwotą z odszkodowania z OC/AC a wartością auta zapisaną w polisie AC w dniu jej zawarcia. Wariant proponowany przeważnie do już trwających umów leasingowych (konieczne jest podpisanie aneksu).

 

Wartość przedmiotu leasingu i limity

Napisaliśmy już, że ubezpieczenie GAP jest najczęściej oferowane przy leasingowaniu samochodu. Należy jednak podkreślić, że nie każde auto może zostać objęte ochroną taką polisą. Przeważnie firmy leasingowe proponują ubezpieczenie GAP, gdy cena samochodu jest niższa niż 400 tys. zł. Oczywiście można znaleźć wyjątki od tej reguły. Duża konkurencja na rynku leasingowym sprawia, że leasingodawcy starają się jak najbardziej uatrakcyjnić swoją ofertę. Z tego powodu niektóre firmy leasingowe są skłonne proponować ubezpieczenie GAP do samochodów o wartości nawet 1 mln zł, a czasami nie mają ustalonej maksymalnej ceny auta.

Przedsiębiorca powinien jeszcze zwrócić uwagę na limity wypłat z ubezpieczenia GAP. Ogromna większość takich polis chroni na maksymalną kwotę 150 tys. zł, co przy droższych samochodach z segmentu premium może nie być wystarczającym zabezpieczeniem. Dlatego niektórzy leasingodawcy proponują ubezpieczenie z wyższymi limitami. Nie jest to jednak regułą.

 

Wyłączenia w ubezpieczeniu GAP

GAP jest oferowane przez różne towarzystwa ubezpieczeniowe i każde z nich stosuje własne wyłączenia. Dlatego przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie należy dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), a szczególnie część odnoszącą się do sytuacji, w których ochrona GAP nie obowiązuje. Do najczęściej spotykanych wyłączeń należą:

 • ograniczenia wynikające z rodzaju pojazdu – nie każdy może zostać objęty ubezpieczeniem (np. samochód do nauki jazdy itp.);
 • jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • samobójstwa;
 • uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnych katastrof;
 • uszkodzenia w wyniku terroryzmu lub działań wojennych;
 • jazda bez aktualnych badań technicznych;
 • kradzież, gdy dokumenty lub kluczyki były w pojeździe;
 • brak polisy AC;
 • odmowa wypłaty z polisy AC;
 • użytkowanie pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem.

Oczywiście to tylko przykłady wyłączeń, ponieważ tych może znaleźć się znacznie więcej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie GAP jest ciekawym i skutecznym zabezpieczeniem interesów przedsiębiorcy przy leasingu, dlatego warto wziąć pod uwagę taką polisę. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju ubezpieczenia i warunków zapisanych w OWU. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście dany wariant GAP będzie dla nas korzystny, warto zwrócić się do doświadczonego doradcy finansowego, który przeanalizuje naszą sytuację i pomoże w wyborze najlepszej oferty leasingu i ubezpieczenia.

 

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: