Zanim firma leasingowa podpisze umowę z klientem, najczęściej sprawdza jego zdolność leasingową. Dzięki temu upewnia się, że ma do czynienia z wiarygodnym przedsiębiorcą. Jakie kryteria są przy tym brane pod uwagę?

Zdolność leasingowa – w jaki sposób jest badana

Oczywiste jest, że banki dokładnie weryfikują przedsiębiorców, zanim udzielą im kredytu. Zwykle taka weryfikacja jest bardzo drobiazgowa i może trwać nawet kilka tygodni. Podobnie jest w przypadku leasingu – tutaj firma leasingowa również musi sprawdzić wiarygodność swojego potencjalnego klienta. Od razu jednak należy podkreślić bardzo istotną różnicę między badaniem zdolności kredytowej a badaniem zdolności leasingowej. Ta ostatnia trwa krótko (maksymalnie kilka dni) i jest zdecydowanie prostsza. Do tego w zależności od klienta, przedmiotu leasingu i wartości umowy badanie zdolności leasingowej może być prowadzone w procedurze uproszczonej (bez przedstawiania dokumentów o sytuacji finansowej przedsiębiorcy) lub standardowej (dokładniejsza weryfikacja). Tak naprawdę każda firma leasingowa stosuje własne kryteria oceny zdolności leasingowej, aby upewnić się, że leasingobiorca będzie w stanie wywiązać się z podpisanej umowy. Można jednak wyróżnić kilka najważniejszych kwestii, które badają leasingodawcy.

 1. Czas działalności firmy na rynku

Wielu leasingodawców sprawdza na początek, jaki jest staż firmy na rynku. Nie wszystkie bowiem instytucje są skłonne finansować nowe przedsiębiorstwa, które nie mają jeszcze ustabilizowanej pozycji. Większość firm leasingowych oczekuje, że firma będzie działała już od co najmniej 6 miesięcy, niektóre żądają dwunastomiesięcznego stażu, ale bywają także leasingodawcy, którzy są skłonni finansować firmy istniejące dopiero od 2 lat. Oczywiście nie oznacza to, że nowe firmy nie mają szansy na leasing. Wręcz przeciwnie, muszą tylko znaleźć odpowiedniego leasingodawcę i najczęściej będzie potrzebny także poręczyciel.

 2. Majątek firmy

Dla wielu leasingodawców ważne jest to, jakim majątkiem dysponuje firma, która stara się o leasing. Dlatego przedsiębiorca musi się przygotować na konieczność przedłożenia dokumentów na temat posiadanych nieruchomości, samochodów, maszyn przemysłowych, sprzętu IT, a często także trzeba wykazać wielkość majątku w gotówce. Na korzyść firmy będzie przemawiał także fakt posiadania udziałów w innych przedsiębiorstwach. Dodatkowo w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej leasingodawcę będzie interesował prywatny majątek przedsiębiorcy, a przy spółkach – majątek wspólników.

3. Obroty firmy

Obroty firmy również pozostają w kręgu zainteresowania leasingodawców. Większość z nich udziela leasingu o wartości, która nie przekracza 60% rocznego obrotu przedsiębiorstwa (zdarzają się jednak firmy leasingowe, które są skłonne przyznać leasing większy niż całe roczne obroty leasingobiorcy). Dodatkowo leasingodawca zwraca także uwagę, czy obrót rośnie, czy spada. W ostatnim przypadku zapewne zostanie przeanalizowane, dlaczego występuje niekorzystna sytuacja.

 4. Zysk leasingobiorcy

Niektóre firmy leasingowe nie zwracają uwagi na obroty przedsiębiorstwa, ale bardziej interesuje ich zysk potencjalnego klienta. Nic dziwnego, firma, która nie zarabia, nie jest zbyt wiarygodna, może wywoływać pewne wątpliwości i obawy u leasingodawcy. Najczęściej przyjmuje się, że dochód leasingobiorcy powinien być wyższy niż zsumowane 12 rat leasingu (mniejszy dochód nie zawsze jednak dyskwalifikuje do leasingu). Czasami możliwe jest zaliczenie amortyzacji do dochodu leasingobiorcy.

 5. Weryfikacja firmy w bazach

Firmy leasingowe sprawdzają swoich klientów także w różnych bazach. Najczęściej to rejestr Biura Informacji Kredytowej (BIK), ale oprócz tego leasingodawcy chętnie korzystają także z Krajowego Rejestru Długów, BIG InfoMonitor, ERIF BIG czy Bankowego Rejestru Klientów Niesolidnych. Zła historia kredytowa lub problemy z regulowaniem należności i obecność w rejestrach dłużników najczęściej uniemożliwiają wzięcie leasingu. Jeśli jednak w takim przypadku jakaś firma jest gotowa udzielić leasingu, najczęściej trzeba się liczyć z bardzo wysokimi kosztami ze względu na wysokie ryzyko dla leasingodawcy.

 6. Poziom zadłużenia leasingobiorcy

Firmę leasingową może interesować także poziom zobowiązań ewentualnego klienta. W tym przypadku analizowane są takie kwestie jak wysokość rat kredytów, pożyczek, raty innego leasingu czy poręczenia. Problemem nie jest istnienie takich zobowiązań, ale wysokość miesięcznych płatności w stosunku do wysokości dochodu. Warto pamiętać, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej leasingodawcę może interesować także prywatne zadłużenie przedsiębiorcy.

Oczywiście to tylko przykłady najczęściej analizowanych wskaźników. Tak naprawdę jednak firmy leasingowe mogą brać pod uwagę również inne kwestie przy ustalaniu zdolności leasingowej. Dlatego warto wcześniej dowiedzieć się, co może interesować leasingodawcę. To pozwoli ocenić wstępnie szansę otrzymania leasingu. Warto przy tym skorzystać ze wsparcia doświadczonego doradcy finansowego, który pomoże znaleźć najkorzystniejszą ofertę leasingu.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: