Ministerstwo Finansów pod koniec sierpnia br. opublikowało projekt proponowanych zmian w ustawie o podatkach dochodowych. Z projektu wynika że podniesione zostaną obciążenia podatkowe związane z użytkowaniem samochodów osobowych w firmie.

Założenia projektu odnośnie użytkowania firmowych samochodów osobowych

– Jeśli samochód będzie używany wyłącznie w celach firmowych – nadal 100% wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwo będzie można zaliczyć jako koszt

– Jeśli samochód będzie używany w celach firmowych oraz prywatnych – jako koszt będzie można zaliczyć 50%

– Podniesienie limitu amortyzacji  do 150 tys. zł w przypadku zakupu pojazdu

– Ustanowienie limitu leasingu operacyjnego do 150 tys. zł.

– umowy leasingowe zawarte przed 2019 nadal można będzie zaliczać w koszty na obowiązujących teraz zasadach, ale wyłącznie do końca 2020.

leasing oferty leasingowe

Pośpiesz się z leasingiem!

Zmiany w przepisach odbiją się najbardziej na firmach, które korzystają z droższych samochodów wziętych w leasing. Jeśli przed opublikowaniem nowych zapisów w Dzienniku Ustaw, ktoś nie zdąży podpisać umowy leasingu, to od stycznia 2019 roku będzie musiał rozliczać się w nowy, mniej korzystny sposób. Trzeba wiedzieć, że aby zmiany mogły wejść w życie od 1 stycznia 2019, rząd musi uchwalić ustawę do końca listopada 2018. Trzeba się więc spieszyć. Umowy leasingowe zawarte po podpisaniu przez prezydenta ustawy – będzie trzeba rozliczać już „po nowemu”. Czyli do końca listopada jeszcze jest czas.

 

Rozliczanie leasingu droższych samochodów

Projekt ustawy zawiera taki zapis:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących danego samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy; przepis pkt 47 stosuje się;”

Wynika z tego, że nie będzie można wliczać w koszty pierwszej wpłaty i kolejnych rat leasingowych do momentu w którym zostanie osiągnięty limit ustawowy 150 zł. Projekt mówi o zasadzie proporcjonalności, którą trzeba zastosować do każdej kolejnej płatności raty leasingowej. W przypadku jeśli w leasing zostanie wzięty pojazd dwukrotnie droższy niż zezwala na to limit, to w koszty będzie można zaliczyć połowę kwoty z pierwszej wpłaty, jak również połowę kolejnych rat.

 

Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: