Leasing zwrotny jest szczególną odmianą transakcji leasingowych. W leasingu zwrotnym następuje powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, jednocześnie zastrzegając sobie prawa do ich dalszego użytkowania, na warunkach ustalonych w umowie leasingu. W momencie zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu staje się finansujący, czyli firma leasingowa. Prawo do użytkowania przedmiotu nie zmienia się i pozostaje po stronie leasingobiorcy.

Leasing zwrotny w księgach rachunkowych – jak go ewidencjonować

Leasing zwrotny pełni wyjątkowo silną funkcję kredytową – pozwala w szybki sposób uwolnić środki pieniężne i poprawić bieżącą płynność finansową. Taka konstrukcja umowy umożliwia leasingobiorcy błyskawiczne zwiększenie aktywów obrotowych. Środki te mogą zostać wykorzystane zarówno do dalszych inwestycji jak i poprawy bieżącej płynności finansowej.
Leasingobiorca korzysta ze wszystkich zalet leasingu, w tym korzyści kapitałowych oraz podatkowych.

Leasing zwrotny jest szczególnie atrakcyjny dla jednostek, które posiadają wysoką wartość środków trwałych przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego lub chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze inwestycje.
Korzyści z leasingu zwrotnego czerpią zarówno duże, jak i średnie oraz małe przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach takich jak: transport, logistyka, usługi, ochrona zdrowia.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: