Leasing jest bardzo popularną formą finansowania zewnętrznego wśród polskich przedsiębiorców. W ten sposób firma może łatwo zrealizować inwestycje. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na skorzystanie z leasingu zwrotnego. Wyjaśniamy, na czym polega.

Leasing najczęściej kojarzy się z samochodami. Rzeczywiście, to bardzo często finansowane środki trwałe. Związek Polskiego Leasingu szacuje nawet, że stanowią 70,9% wszystkich aktywów sfinansowanych przez polskich leasingodawców (wliczając w to pojazdy lekkie i transport ciężki). W 2017 roku na pojazdy osobowe i ciężarowe polscy przedsiębiorcy wydali ponad 48 mld zł, czyli o 24% więcej niż w 2016 roku. Warto jednak pamiętać, że w Polsce często leasingowane są nie tylko samochody, ale również maszyny i inne urządzenia (wliczając w to IT) – w 2017 roku wartość tego segmentu leasingu osiągnęła poziom 18,5 mld zł i była większa o 20% w stosunku do wcześniejszego roku. Ciekawostką jest natomiast, że w ostatnich latach najszybciej rośnie zainteresowanie leasingiem nieruchomości.

leasing zwrotny

W 2017 roku finansowanie tego rodzaju aktywów wzrosło aż o 26% w ujęciu rocznym. Z leasingu korzystają w Polsce najczęściej mikro i małe przedsiębiorstwa, które stanowią 71% klientów leasingodawców (źródło: http://leasing.org.pl/files/uploaded/stabilny/ZPL_Wyniki%20bran%C5%BCy%20leasingowej%20w%202017r._30.01.2018_v2.pdf). Właśnie mikro i małe firmy najczęściej nie dysponują własnymi zapasami gotówki na inwestycje i muszą korzystać z zewnętrznego finansowania. Leasing jest naturalnym dla nich wyborem, ponieważ jest łatwiej dostępny niż kredyt. Do tego przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych rodzajów leasingu. Wśród nich jest również leasing zwrotny. Warto mu się przyjrzeć bliżej, ponieważ to bardzo ciekawy produkt i może być dobrym rozwiązaniem dla wielu firm.

Czym jest leasing zwrotny?

Na początek należy przede wszystkim wyjaśnić, czym jest leasing zwrotny. W swojej istocie jest to transakcja podobna do klasycznego leasingu. Największa różnica polega jednak na tym, że właścicielem środka trwałego jest nie leasingodawca, ale przedsiębiorca. To właśnie on sprzedaje środek trwały firmie leasingowej po cenie rynkowej, którą ustala rzeczoznawca. Pozyskana w ten sposób gotówka jest przychodem i podlega opodatkowaniu. Najlepsze jest jednak to, że przedsiębiorca może nadal użytkować sprzedany środek trwały, płacąc za to raty leasingowe. Takie postępowanie może wydawać się nieco dziwne, ale w rzeczywistości poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. Pozyskane pieniądze można tak naprawdę wydać na dowolny cel (na przykład na zakup kolejnego środka trwałego lub spłacenie zobowiązań).

 

Co można sfinansować leasingiem zwrotnym?

Tak naprawdę każdy środek trwały można wziąć w leasing zwrotny. Wszystko zależy tylko od tego, czy przedsiębiorca znajdzie firmę leasingową, która będzie skłonna podpisać z nim umowę. Jednak najczęściej ta forma leasingu stosowana jest do maszyn, przy czym mogą to być zarówno urządzenia wykorzystywane w liniach produkcyjnych, fabrykach, w budowlance, jak i maszyny rolnicze. W praktyce nie ma jednak większego problemu, żeby sfinansować również samochody (najłatwiej osobowe, ale wielu leasingodawców jest gotowa także zgodzić się na inne pojazdy) i nieruchomości komercyjne.

Kluczowe są tutaj w rzeczywistości dwie kwestie: wiek środka trwałego oraz wielkość rynku wtórnego. W pierwszym przypadku najczęściej leasingodawcy ustalają maksymalny wiek finansowanego środka trwałego (na przykład dla samochodów to przeważnie 7 lat, a dla maszyn – 10 lat). Drugi z wymienionych aspektów, czyli wielkość rynku wtórnego, daje odpowiedź firmie leasingowej, jak łatwo będzie w przyszłości zbyć środek trwały, gdy zakończy się umowa z leasingobiorcą. Warto podkreślić, że w leasing zwrotny brane są zarówno tańsze środki trwałe, jak i bardzo drogie. Najczęściej leasingowany przedmiot nie może być obciążony zastawem.

 

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Należy zauważyć, że nie wszystkie firmy oferują leasing zwrotny i zwykle jest on realizowany w procedurze standardowej, a nie uproszczonej. Z tego względu analiza wniosku trwa nawet kilka tygodni, a do tego przedsiębiorca musi przygotować bardzo wiele różnych dokumentów. Najczęściej to:

 

  • Dokumenty finansowe firmy z bieżącego roku i z kilku poprzednich lat (przeważnie 2 lata wstecz).
  • Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami i z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych.
  • Spis posiadanych środków trwałych.
  • Informacje na temat kontrahentów.
  • Dokumenty dotyczące wysokości zobowiązań firmy.
  • Faktura zakupu środka trwałego, który ma stać się przedmiotem leasingu oraz potwierdzenie zapłaty za ten środek trwały.
  • Specyfikacja techniczna sprzedawanego przez przedsiębiorcę środka trwałego.

Oczywiście ta lista nie wyczerpuje wszystkich potrzebnych dokumentów. Może być konieczne przygotowanie dodatkowych, ale ich rodzaj zależy od konkretnej firmy leasingowej. Przedsiębiorca musi przygotować się również na co najmniej 20% wkładu własnego.

 

Kiedy warto wziąć leasing zwrotny?

Leasing zwrotny może być dobrym rozwiązaniem, gdy firma szuka środków na inwestycje, a ma problem z uzyskaniem kredytu bankowego. Gdy przedsiębiorca posiada wartościowe środki trwałe, może je oddać w leasing, a pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na inwestycje. Leasing zwrotny pomaga refinansować koszty poniesione na zakup na przykład maszyn za granicą. Wtedy przedsiębiorca może złożyć wniosek o leasing jeszcze przed zakupem środka trwałego, żeby sprawdzić, czy ta forma finansowania będzie dla niego dostępna, a dopiero potem może sfinalizować transakcję zakupu maszyny od zagranicznego kontrahenta. Firmy leasingowe wolą bowiem płacić polskim firmom niż zagranicznym sprzedawcom, ponieważ jest to dla leasingodawców mniej kłopotliwe.

Leasing zwrotny sprawdzi się również, gdy firma chce poprawić płynność finansową lub szuka środków na spłatę innych zobowiązań, ale to cele, które nie są zbyt dobrze postrzegane przez leasingodawców.

Poszukując różnych form finansowania, przedsiębiorca powinien pamiętać o takim rozwiązaniu, jak leasing zwrotny. W niektórych przypadkach to może być najkorzystniejsza decyzja. Warto jednak przejrzeć różne oferty takiego leasingu, żeby dobrać najkorzystniejszą. Dużą pomocą w tym może okazać się wsparcie doświadczonego doradcy finansowego.

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: