Leasing to popularna forma finansowania. W Polsce korzysta z niej wiele małych i dużych firm, powiększając flotę samochodową lub nabywając maszyny i urządzenia potrzebne do prowadzonej działalności. Leasing operacyjny lub finansowy pozwala przedsiębiorcom rozwijać firmę i jednocześnie uzyskać korzyści podatkowe.

 

Najnowsze prognozy wskazują, że w 2018 roku rynek leasingu może wzrosnąć w Polsce o 15,1%. W 2017 roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o łącznej wartości 67,8 mld zł. W trzecim kwartale poprzedniego roku dynamika leasingu wyniosła 14,3%, a w ostatnich miesiącach przyspieszyła do 19,5%. W skali całego roku 2017 wyniosła 15,7%. Klienci korzystający z usług firm leasingowych najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze – 45% udziału w rynku, maszyny i inne urządzenia (w tym sprzęt IT) – 27,2% oraz środki transportu ciężkiego – 25,9%. Największą liczbę klientów firm leasingowych, około 71%, stanowią firmy małe i średnie z rocznymi obrotami do 20 mln zł, natomiast 49% to mikro firmy o obrotach do 5 mln zł, a 28,5% to duże korporacje (źródło: https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/zpl-branza-leasingowa-w-2018-r-wzrosnie-o,121,0,2397305.html). Wielu przedsiębiorców wybiera leasing zamiast zakupu za gotówkę również ze względu na korzyści podatkowe.

 

Koszty leasingu

 

Leasing to forma finansowania, w której leasingodawca kupuje wybrany przez leasingobiorcę środek trwały i oddaje mu w użytkowanie. Na koniec umowy leasingowej przedsiębiorca może wykupić dany przedmiot za wyznaczoną w umowie cenę. Leasing wiążę się z kosztami i opłatami. Pierwszą z nich jest czynsz inicjalny -to tzw. opłata początkowa. Może ona wynosić od 0% do nawet 45% wartości początkowej środka trwałego. Kolejnym kosztem przy leasingu samochodów jest ubezpieczenie. Leasingodawca najczęściej wymaga pakietu OC i AC opłaconego za pierwszy rok. W przypadku maszyn i niektórych urządzeń ubezpieczenie może być płatne za cały okres leasingu (wtedy jest często doliczane do rat miesięcznych). Do kosztów przy pojazdach należy doliczyć także rejestrację. Czynność ta jest dokonywana przez firmę leasingową, jednak kosztami jest obciążany leasingobiorca. Przed podpisaniem umowy leasingowej, zwłaszcza przy pojazdach czy maszynach używanych, niezbędna jest również wycena rzeczoznawcy. Taki wydatek jest także wliczany do kosztów początkowych leasingu. W niektórych przypadkach firma leasingowa wymaga wpłaty depozytu gwarancyjnego, który pełni funkcję zabezpieczającą. Taka opłata jest potem zwracana lub zalicza się ją na poczet ostatniej raty leasingu. Wartość początkowa środka trwałego wraz z kosztami i opłatami jest rozkładana na raty. Ich wysokość zależy od wybranego okresu umowy, wysokości wykupu końcowego oraz wkładu własnego.

Opłata wstępna leasingu – niska czy wysoka?

 

Wstępna opłata leasingowa, określana mianem czynszu inicjalnego lub udziału własnego, jest niezbędna przy zawieraniu leasingu. Stanowi ona element procesu spłaty wartości środka trwałego i powinno się ją dobrać tak, aby maksymalnie wykorzystać optymalizację podatkową. Dodatkowo opłata ta ma wpłynąć na obniżenie kosztu leasingu, tak aby był dla leasingobiorcy bardziej opłacalny. Dobrze dobrany czynsz inicjacyjny zmienia wysokość całkowitego kosztu leasingu oraz wysokość odliczeń podatkowych. Rozpiętość opłaty początkowej waha się od 0% w przypadku leasingu samochodów osobowych do 10% przy leasingu maszyn budowlanych. Maksymalna wartość wkładu własnego najczęściej jest określana na poziomie 45%. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do 70%, ale taka wysokość jest uzyskiwana przez podniesienie pierwszych rat leasingu. Taka procedura może być zastosowana wyłącznie przy samochodach, których wartość nie przekracza 20 000 euro netto.

 

Niski czynsz inicjacyjny jest korzystny dla firm, które dysponują gotówką, ale wolą ją przeznaczyć na inne inwestycje. Wysoka opłata wstępna jest opłacalna dla przedsiębiorcy, który chce uzyskać korzyści podatkowe. Leasingobiorca może zaliczyć czynsz inicjacyjny w koszty uzyskania przychodu jednorazowo w miesiącu wniesienia udziału własnego na rzecz leasingodawcy i podpisania z nim umowy. Dodatkowo dzięki wysokiej opłacie początkowej firma może zyskać preferencyjne warunki leasingu.

 

Ile maksymalnie można spłacić w pierwszym roku leasingu?

Pierwszy rok leasingu - ile można spłacić?

Wysoki wkład własny pozwala na wygenerowanie wysokich kosztów, dzięki czemu leasingobiorca zyskuje korzyści podatkowe. Jednak w sytuacji, gdy firma chce jeszcze bardziej obniżyć należny VAT i podatek dochodowy, może wynegocjować z leasingodawcą wyższą ratę w pierwszym roku trwania umowy leasingu. Takie rozwiązanie jest korzystne, gdy przedsiębiorca chce szybko zaliczyć zakup auta w koszty, w tym znaczną część jednorazowo. Warto wiedzieć, że czas trwania leasingu operacyjnego dla samochodu wynosi 2 lata i kończy się wykupem około 20% wartości pojazdu. W przypadku, gdy wartość wykupu przekroczy kwotę 10 000 zł, wtedy okres amortyzacji wyniesie 30 miesięcy. To niekorzystne dla przedsiębiorców, dlatego często wybierają oni leasing na 3 lata z wykupem od 1% do 8%. Większe korzyści podatkowe zyskuje firma biorąca w leasing droższe maszyny. W takim przypadku podatnik z tytułu jednorazowej amortyzacji może zaliczyć w koszty maksymalnie 50 000 euro rocznie.

 

Decydując się na leasing, przedsiębiorca zyskuje wiele korzyści podatkowych, a do tego ratę może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. To finansowanie bardzo elastyczne, pozwalające skutecznie zoptymalizować zobowiązanie podatkowe. Jeśli chciałbyś również skorzystać z jego potencjału, najlepiej skontaktuj się z doświadczonym doradcą finansowym, który pomoże znaleźć najkorzystniejszą ofertę leasingu.

 

Wypełnij formularz i otrzymaj najlepszą ofertę leasingu!

 
Udostępnij jeśli artykuł Ci się przydał: